4cenaze[fusion_builder_container hundred_percent=Gurbet elde, acılı gününüzde yanınızda olacak, her türlü dini vecibelerini yerine getirip cenazelerinizin İngiltere içinde defnedilmesini ya da İngiltere dışına nakledilmesini organize edecek cenaze servisimiz hizmet vermektedir.

Cenaze Hizmetlerimiz

 • Cenaze hazırlama ve defni
 • Cenaze Namazı ve diğer gerekli dini vecibelerin yapılması
 • Şehir İçi Cenaze Nakli
 • Şehirlerarası cenaze nakli
 • Uluslararası cenaze hazırlama
 • Uluslararası cenaze gümrükleme ve nakli

Cenazeniz olduğunda bizi aramanız yeterli. Arkadaşlarımız yapılacak işlemlerle ilgili yönlendirecektir.

Süleymaniye Cenaze Servisi: 0 207 684 9900

Cenaze Hizmetleri Fonu

1. GAYE
Suleymaniye Cenaze Yardımlaşma Fonu’nun gayesi (bundan sonra kısaca: cenaze fonu) İngiltere’de yaşayan ve üyelik şartlarını yerine getiren Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine, eşi ve 18 yaşını geçmemiş bekar çocuklarına, İngiltere’de vefat etmeleri durumunda, yardımda bulunmak için oluşturulmuştur. Bu yardım maddi ve manevi olarak; bilhassa cenazenin teçhiz, tekfin, İngiltere veya Turkiyede arzu edilen defin yerine kadar nakil, resmi işlemlerin yapılması ve yaptırılması ve bir takım dini vecibelerin yerine getirilmesi şeklindedir. Cenaze fonu kâr amacı gözetmeksizin hizmet verir. Cenaze Fonu, bir sigorta şirketi statüsünde olmayıp, hizmetlerini imkanlar çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı anlayış içerisinde sürdürür.

2. Üyelik Şartları

a) Üyelik formunu doldurarak Süleymaniye Cenaze Fonuna müracat etmek .
b) Müslüman Olmak
c) İngilterede sürekli ikamet ediyor olmak.
d) Yıllık üyelik aidatını düzenli ödemek.
e) Nakil yapılacağı ülkeye girişte yasal engeli bulunmamak.

3. Üyeliğe Kabul

a) Üyelik, 2. maddede belirtilen tüm şartlar yerine getirildiği takdirde, giriş ücretinin hesaba ulaştığı tarihten 90 gün sonra başlar. 90 günlük kabul süresinde vefat edenler fon yardımından yararlanamazlar ve yapılan bağış’da geri iade edilmez. Ani sebeplerden dolayı vefaat eden üyeler (kaza sonucu ölümler), 90 günlük süreyi beklemeden, Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden yararlanabilirler.
b) Fona yeni üye olanlardan kronik rahtsızlığı veya ölümcül bir hastalığı bulunanlardan iki yıl içerisinde vefat edenlerin cenaze yardımlaşma masrafları karşılanmaz.Bu gibi kişilerin 24 ay içerisinde vuku bulan ölümlerinde doktor belgelerinin ibraz edilmesi gerekir.
c) Fon idaresi üyelik başvurularını red etme veya üyelik şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir.
d) Fon idaresi en geç 6 hafta içerisinde üyelik statüsünün kabulüne ilişkin kararını bildirir. Kabül edilme durumunda üyeye üyelik kartı gönderilir.

4. Fondan yararlanacak kişiler

a) Aşağıda sayılı bulunan kişiler, 2. meddede belirtilen şartlar dahilinde Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden faydalanabilirler:
i. Üyenin kendisi ve resmi nikahlı eşi
ii. Sözleşme sahibinin henüz 18 yaşını doldurmamış evlenmeyen çocukları
b)
18 yaşını doldurmuş olanlar üyelikten düşerler, bu kişilerin üyelikleri için genel şartlar çerçevesinde yeniden başvuru formu doldurarak Fona müracaat etmeleri gerekir. 18 yaşını doldurmalarını takip eden üç ay icerisinde kayıt formu ile üyelik için Fon’a basvurduklarında, 90 tam gün bekleme süresi aranmaksızın hizmetlerden yararlanmaya başlarlar; ancak o yılın yıllık aidatını ödemekle yükümlü olurlar.
c) Aile reisinin belirlenmesinde cinsiyet farkı gözetilmez. Müracaati kim yapıp imzalamişsa, o aile reisi olarak kabul edilir.
d) Boşanmalarda aile reisinin üyeliği devam eder. Diğer eşin yeniden üye olması gerekir. Çocukların velayeti aile reisinde ise çocukların fondan yararlanma hakkı devam eder.
e) Yeni doğan bebekler anne ve babası tarafından fon idaresine bildirildiği tarihten itibaren fondan yararlanabilir.
f) Ölü olarak doğan bebekler 24 haftalıktan az olmamak şartıyla fondan yararlanabilirler.

5. Aidat Borcu ve Ödeme Yükümlülüğü

a) Üyeler, yıllık aidatı, hizmetlerden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Vefat halinde yıllık aidat borcu olan üyeler ve yararlanma hakkına sahip hak sahipleri hizmetlerden yararlanamazlar.
b) Iki veya daha fazla yıllık aidat borcu olan üyeler, yazılı olarak çıkış vermedikleri sürece üyelikten çıkarılmazlar; ancak vefat halinde hizmetlerden yararlanamayacakları gibi, bu üyelerin tekrar yararlanma hakkı da, birikmiş yıllık aidat borclarının Fon’un; UKTICC,Barclays Bank, Sort Code:20-77-67, Acc: 73725529 no’lu hesabına resmi olarak girdiği tarihten itibaren, bekleme süresi olan 45 tam gün geçtikten sonra başlar.
c) Birikmiş aidat borçlarını ödememek için yazılı dilekçeyle üyeliğini sona erdiren bir üyenin yeniden yapacağı müracaatı Kabul edilmez.
d) Üye veya yararlanma hakkı olan aile fertlerinden hizmetlerden yararlandığı takdirde, üyelik İngiltere’de ikamet edildiği sürece geride kalan yararlanma hakkına sahip aile fertleri tarafından 10 yıl devam ettirilmek zorunda olup, aksi takdirde, yapılan tüm masraflar Fon’a iade edilmek zorundadır.

6. Fonun sağladığı hizmetler

a) Tüm resmi işlemlerin üstlenilmesi
b) Cenazenin İslami usullere uygun olarak techiz ve tekfini
c) Cenazenin Avrupa standardlarına uygun olarak tabuta konulması
d) Cenazenin, cenaze aracı ile havaalanına götürülüp kendi ülkesine uçak ile nakil edilmesi. Cenaze Fonu refakatcı bir kişinin masrafını üstlenir. (Türk Hava Yolları tarafınca belirtilen aynı gün için geçerli olan kısa tarife çerçevesinde ekonomi class bilet fiyatı sözkonusudur)
e) Cenaze yine cenaze aracı ile Türk Havaalanlarından alınıp defin yapılacağı yere kadar taşınır. Bu işlem için gereken masraflar üstlenilir.
f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilecek cenazenin nakli Ercan havaalanına kadar yapılır.
g) Ölü doğan bebeklerin Türkiye’ye nakli yapılmaz.hislu
h) Bir yaşına kadar olan vefatlarda, Türkiye’ye nakil masrafaları karşılanır, ambulans ve refakatcı masrafları karşılanmaz.
i) Bir yaşından altı yaşına kadar olan vefatlarda, nakil ve bir refakatcının masrafaları karşılanır.
j) Altı yaşından sonra Madde 7a dan Madde 7e ‘ye kadar olan hizmetler verilir.
k) İngiltere’de defnedilmesi arzulanan kişiler için a) dan c) ye kadar olan hizmetler geçerlidir. Cenazenin mezarlığa nakil ücretleri üstlenilir. Ayrıca aileye 3 ayını doldurmamış bebekler için 400 daha büyükler için 1000 sterlin mezar yeri için ödenir.
l) Üyenin veya fondan yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Türkiyede vefat etmesi halinde sadece şehirler arası nakil ücreti fatura ibraz edildiği taktirde üstlenilir.
m) Bu hizmetlerin dışında kalan masraflar fon tarafından karşılanmaz.
n) Cenaze yakınlarının veya resmi kurumlardan dolayı meydana gelebilecek gecikmelerden ve ekstra masraflardan fon sorumlu tutulamaz.
o) Resmi tatillerden dolayı gecikmelerden fon sorumlu tutulamaz.
p) Fon üyeleri veya hak sahibi diğer akrabaları İngiltere ve Türkiye dışında vefaat ettikleri takdirde geriye kalan kanuni mirasçılarına ölüm raporu ve cenaze masraflarının faturaları fona ibraz edilmek suretiyle 1.500,00 sterlin ödeme yapılır.
q) Toplu ölüm vakalarında ödemeler fon tarafından özel olarak değerlendirilir.

7. Vefat halinde üyelerin yapması gereken işlemler

a) Üyenin vefatı durumunda cenaze sahipleri Cenaze Fonunu 24 saat içinde bilgilendirmekle yükümlü olup aşağıdaki evrakları hazır bulundurmaları gerekir;
i. Vefat edenin ölüm belgesi (Death Certificate)
ii. Üyelik kartı
iii. Vefat edenin Türkiye Cumhuriyeti pasaportu
iv. Vefat edenin Türkiye Cumhuriyeti Nüfus cüzdanı
v. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine nakil yapılacak cenaze için bu belgelerden sadece (i.) Ve (ii.) yeterli olacaktır.
vi. İngilterede defin edilecekse Defin Belgesi (Burial Certificate) ve yukarıdaki belgelerden Üyelik kartı.
b) Cenaze sahipleri Cenaze Fonu idaresinin bilgisi dışında herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremez. Böyle bir durumda Cenaze fonu hiçbir sorumluluk almaz ve masraflarıda karşılamaz.

8. Üyelik Kartı

Üyeliği kesinleşenlere bir üyelik kartı verilir. Üyelik kartı aile reisi adına bir defaya mahsus düzenlenir, ailenin diğer fertleri ayrıca kartta belirtilmez. Kaybedilme durumunda yeni üyelik kartı, ücrete tabi olarak gönderilir.

9. Değişiklikleri Bildirme Yükümlülüğü

a) Her sözleşme sahibi, bünyesinde bulunan kayıt bilgilerindeki değişiklikleri (Doğum, Evlenme, Adres, Banka bilgileri) 15 gün içinde Fona bildirir.
b) Boşanma ve Turkiye’ye kesin dönüş, yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde ortaya çikacak aksaklıklardan dolayı sorumluluk üyeye aittir.

10. Üyeliği Sonlandırmak

a) Üyelikten ayrılmak isteyenler, ayrılmak istedikleri senenin yıllık katkı payını ödeyerek, yeni yıl girmeden üç ay öncesi yazılı bir dilekçe ile ayrılabilirler.
b) Katkı payı açığı olup ve yazılı bir dilekçe ile bildirmeyip ayrılan üye, tekrar üye olmak istediği takdirde, ilk üyeliğinden itibaren her yıla ait ödemediği yıllık katkı paylarını ödeyerek tekrar üye olabilir.

11. Yıllık Katkı Payı Tespiti

a) Üye statüsüne ilişkin, yıllık katkı payı, idare tarafından her yıl yeniden tespit edilebilir.
b) Hizmetlerden yararlanma hakkı, üyelik şartlarının yerine getirilmesi ve ödenen giriş ücretini Fon’un;UKTICC,Barclays Bank, Sort Code:20-77-67, Acc:73725529 no’lu hesabına resmi olarak girdigi tarihten itibaren bekleme süresi olan 90 tam gün geçtikten sonra başlar. Buna gore asagıdaki yaş sınırları çerçevesinde.

 • 18 – 50 yaş arası (51’den gün almayanlar) 100 sterlin,
 • 51 – 60 yaş arası (61’den gün almayanlar)200 sterlin,
 • 61 – 65 yaş arası (66’dan gün almayanlar)300 sterlin,
 • 66 – 70 yaş arası (71’den gün almayanlar)400 sterlin,
 • 70 yaş üzeri 500 sterlin

Ödenmesi gerekir. Giriş ücretinin ilgili hesaba resmi olarak girdiği tarihten üç gün sonra meydana gelen ani kaza ölümlerinde 90 gün şartı aranmaz.
c) Üye, yararlanma hakkını elde ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde, o senenin yıllık aidatını ödemekle de yükümlüdür.
d) 1 Ekim’den sonra başvuranlar, üye oldukları yıla ait aidati ödemezler.
e) Bekleme süresi dolmadan önce vefat edenler, hizmetlerden yaralanamayacakları gibi, üyelik başvurusu için ödedikleri giriş ücreti de iade edilmez.

12. Verilerin Kullanımı

Üye, verilerin SCF’in veri tabanında kullanmasına izin verir.