Welcome to Suleymaniye Mosque London

İngiltere İslam Kültür Merkezi Vakfı 1984 yılında İngiltere’de yaşayan müslüman toplumun dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesi ile kurulmuştur. İlk hizmetlerine Shoreditch bölgesindeki bir dairede talebelere okul sonrası dini ve kültürel eğitimler vererek başlamıştır. Takip eden yıllarda artan talep ve ihtiyaçlara göre vakfımızın hizmetleri ve etki alanı hızla genişlemiştir.

Vakfımızın temel gayesi yapılan hizmetlerden de anlaşılacağı gibi İngiltere’de yaşayan müslüman toplumun bilgi ve kültür seviyesinin yükseltilmesidir. Vakfımızın kuruluş ve faaliyet amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. İngiltere’de yaşayan gençlerin maddi ve manevi eğitim seviyesinin yükselmesine yardımcı olmak
  2. İslam dininin ehil kişilerce ve doğru bir şekilde öğretilmesini sağlamak,
  3. Müslüman toplumun ibadetlerini temiz ve rahat ortamlarda yapabilmesine yardımcı olmak.

DONATIONS
ZAKAT & SADAKAH

QURBANI DONATION

Our Services

Hajj ve Umrah

2kurban[1]

Oblation

3evlilik[1]

Wedding Hall & Marriage

4cenaze[1]

Funeral Fund

5okul[1]

Weekend (Support) School

6okul[1]

Boarding school