top of page

Muhtasar İlmihal

Her şeyin madde ile ölçüldüğü devrimizde, yetişen yavrularımızın rûhî boşluklar içerisinde bulundukları bir hakikattir.

Elinizde bulunan bu küçük eserle evlatlarınıza, her müslümanın bilmesi zarûrî olan ilmihal bilgilerini vererek kısmen de olsa mes'uliyetinizin hafiflediğini hissedeceksiniz. Her yaştan herkesin faydalanabileceği Ehl-i sünnete uygun önemli bilgiler yer almaktadır.

22 dilde mevcut

muhtasar-ilmihal-kkapak-ilmihal-fazilet-nesriyat-heyet-14677-21-O.jpg

ÖNSÖZ İnsanlığı ve bütün âlemleri büyük bir hikmet ve gâye ile yaratan Allâhü Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun. Kâinâta en büyük rahmet, en büyük şefâatçi ve en büyük peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve selleme, onun âline, ashâbına ve bütün ona tâbi olanlara salât ve selâm olsun.

 

İlmihal, Müslümanların inanç ve ibadetle ilgili öğrenmeleri icabeden hususları bildiren ilimdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır.” buyurmuşlar. Kâinâtın Efendisinin bu mübarek sözleriyle Müslümanlara farz olduğunu açıkladığı ilim, muhakkak ki, onların dünya ve âhiret saadetini kazanmalarına yarayacak olan “İlmihal”dir.

 

İşte bunun içindir ki, her Müslüman erkek ve kadının inanç ve ibadet bakımından kendisine lazım olan meseleleri öğrenmesi farzdır. “Zarûrât-ı Dîniyye” denilen bu mühim mevzuları öğrenip inanmadıkça insan, tam ve kâmil bir Müslüman olamaz.

 

Bir Müslümanın temel meseleleri kolayca belleyip, hatırında tutabilmesine yardımcı olmak gayesiyle Hanefî Mezhebi üzere bu İlmihal hazırlandı. Cenâb-ı Hak rızâsına muvâfık buyursun. Âmin.

bottom of page