top of page
ZAKAT word coin stacked, rice grain in bowl and mini house on blue background. Muslim conc

Zekat

Zekât, her yıl malın kırkta birini (%2,5) Kur'ân-ı Kerîm'de belirtilen sekiz zümreden birine vermektir.

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Karada ve denizde mal, ancak ve ancak zekâtın verilmemesi sebebi ile helâk olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

Zekat, İslam'ın beş şartından biridir. Hür, akl-ı selim, buluğ çağına erişmiş ve malı yetecek kadar olan Müslümanın zekât vermesi farzdır. Zekattaki bu nisap miktarı, 80,18 gram altına tekabül etmektedir. Temel ihtiyaç ve borçları dışında 80,18 gram altını, nakit parası veya bu değerde gelir getirici malı olan her Müslüman yılda bir kez zekat ibadetini yerine getirir. 

Yıl içinde nisabın azalması zekat vermeye engel olmaz. Nisap miktarının yıl başında ve sonunda bulunması yeterlidir. Zekât için niyet almak lâzımdır. Zekât vermeye niyet edilirken, kişi bunu kalbiyle yapmalıdır. Sadece dil ile söylemesi yeterli DEĞİLDİR.

£4636 (80,18g)  Nisan 2024

ALTIN NİSAB

Zekat Hesapla

Zekâtınızı Neden Süleymaniye ile Veriniz?

Zekâtınızı 1998'den beri dağıtıyoruz ve minimum maliyetle maksimum etkiyi sağlıyoruz.

Zekât projelerimiz alimler tarafından onaylanmıştır ve zekatınızın dünya çapında en muhtaç kişilere ulaşmasını sağlıyoruz.


Zekâtınızı ister altın, ister nakit veya mal olarak ödemeniz gerekiyor, kullanışlı aracımız zekâtınızı kolayca hesaplamak ve ödemek için kullanılabilir.

Bağışınız değerini %25 oranında arttırmak istermisiniz?

Ödeme sayfasında giftaid seçeneğini seçebilirsiniz. Size ekstra bir maliyet yoktur.

Birleşik Krallık vergi mükellefiyim ve ilgili vergi yılında tüm bağışlarım üzerinden talep edilen Hediye Yardımı tutarından daha az Gelir ve/veya Sermaye Kazançları Vergisi ödersem, her türlü farkı ödemenin benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum. Hediye Yardımı'nın hayır programlarımızın yanı sıra idari masrafları da karşılayacağını anlıyorum.

Zekat nedir?

Zekat, İslam'ın beş şartından biridir. Zekât, kişinin zenginliği üzerinden ihtiyaç sahiplerine verilen bir sadakadır. Zenginliğin nisap olarak bilinen minimum seviyeyi aşması koşuluyla, çoğu servet türünde %2,5 oranında ödenir.

Zekat kelime anlamı olarak  bolluk, zenginleşme, temizlik ve saf olma demektir. Zekât, hak sahibi bir Müslüman'ın Allah'ın belirlediği sekiz sınıftan birine verdiği yıllık bir mali ibadettir. Zekât, Allah'ın emrine uymak için her yıl servetinin kırkta birini vermektir.  

Image by Sidik Kurniawan

وَاَق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۜ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ  

"Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür". (Bakara Suresi 110) 

ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER Tevbe sûresinin 60. âyetinde açıklanmıştır.

1- (Nisâba sâhip olmayan) Fakirler

2- (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler

3- Zekât toplama me’mûrları

4- Müellefe-i kulûb

5- Kölelikten kurtulacak kimseler

6- (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular

7- (Fi sebîlillâh) Allâh yolundakiler

8- (Harçlıksız) Yolda kalmışlar. Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en fazîletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yolundakilerdir.

Nisap miktarına sahip olana zekat vermek caiz değildir. Ancak, Kur'an ve onun öğretilerini inceleyen âlimlere ve talebelere zekat vermek caizdir. 

Peygamberimiz (sav); "İlim öğrenen kimsenin 40 yıllık iaşesi olsa da, zekat vermesi caizdir." 

Zekat Hizmetimiz

Süleymaniye Camii zekatlarınızı sizin adınıza Kur'an talebelerine ve ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. İngiltere ve diğer ülkelerde eğitim gören öğrencilerimizden özellikle maddi sıkıntı içindeki yetim ve ihtiyaç sahipleri, hayırseverlerin zekat ve yardımları ile eğitim hayatlarına devam etmektedirler.  

Zekatlarınızı teslim edeceğimiz öğrencilerimiz Kur'an ilimlerini öğrenip özel müfredat takibi ile mezun olurlar. 

Öğrencimiz alacağı eğitimle hayatını Allah'ın kitabına hizmete adayabilir. Öğrencilerimiz kendilerine uygun gördükleri mesleği seçerek toplumda örnek bir Müslüman olarak yaşamlarına devam edebilirler. Kur'an talebesinin eğitim almasına yardımcı olmak da sadakadır.

feature-image-2.png

Öğrencilerimizin dini ve ahlaki değerlerine bağlı, seçkin bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. 

Sıkça Sorulan Sorular

S. Zekatımı ne zaman vermeliyim? C. Zekât, farz olduktan sonra verilir. Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, kameri aya göre bir yere yazar. Mesela, 3 Recebde zengin olmuşsa, bir yıl sonra Recebin üçü gelince yine nisap kadar parası ve ticaret malı varsa zekâtını verir. Ramazan ayını beklemez. Günü gelmeden zekât vermekte de mahzur yoktur,

S. Zekat Kimlere verilir? C. ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER Tevbe sûresinin 60. âyetinde açıklanmıştır. 1- (Nisâba sâhip olmayan) Fakirler 2- (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler 3- Zekât toplama me’mûrları 4- Müellefe-i kulûb 5- Kölelikten kurtulacak kimseler 6- (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular 7- (Fi sebîlillâh) Allâh yolundakiler 8- (Harçlıksız) Yolda kalmışlar. Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en fazîletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yolundakilerdir. ​Nisap miktarına sahip olana zekat vermek caiz değildir. Ancak, Kur'an ve onun öğretilerini inceleyen âlimlere ve talebelere zekat vermek caizdir.  Peygamberimiz (sav); "İlim öğrenen kimsenin 40 yıllık iaşesi olsa da, zekat vermesi caizdir."

S. Zekât kimlere farzdır? A. Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır. Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır. Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir. Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez.

S. Kaçırdığım zekatı ödemeli miyim? C. Zekatınızı ödemeye hak kazandığınız önceki yıllarda ödemediyseniz, borcunuzu mümkün olan en kısa sürede ödemeniz gerekir. Kaçırılan Zekât, mevcut Zekâtınızı hesapladığınız şekilde hesaplanır - ancak, mevcut Nisab değerinin aksine, kaçırılan Zekat yılının Nisab değerini kullanırsınız.

S. Zekât hangi tür mallara verilir? C. Zekâtın verilmesi gerekenler: Altın ve gümüş, altın ve/veya gümüş içeren ziynet eşyası veya ziynet eşyası dahil. Evde veya banka hesaplarında tutulan nakit. Doğrudan veya yatırım fonları aracılığıyla sahip olunan hisse senetleri ve paylar. Başkalarına ödünç verilen para. Ticaret ve ticari mallarda iş stoğu. Tarım ürünü. İnek, keçi ve koyun gibi besi hayvanları. Emekli maaşları. Yatırım amacıyla sahip olunan gayrimenkul.

bottom of page