top of page
Sheeps in a meadow on green grass at sunset. Portrait of sheep. Flock of sheep grazing in

kurban

Kurban seçin

online ödeme

Mesaj 

Kurbanınız kesildikten sonra size mesaj gönderilecektir ve iki rekat şükür namazı kılabilirsiniz.

Adak Kurban

Bir kul olarak, isteklerimizin hayırlısıyla olmasını, korktuklarımızdan güvende olmayı Cenab-i Hak'tan istemek en doğrusudur. Adak kurbanı bir hacetimizin gerçeklesmesi adina Allah-u Teâla için kestirmeyi vaad ettigimiz kurbandır. Bu kurban bütün hacetlerimizin hayırlısıyla neticelenmesi için bir vesiledir.

Image by Rolf Schmidbauer
Image by Aditya Romansa

Akika Kurbanı

Yeni doğan çocuk için Cenâb-I Hakk'a şükür olarak kesilen kurbana 'Akika kurbanı denir. Akika kurbanı kesmek mübahtır. Yedinci gün kesmek daha faziletlidir. Doğumun yedinci günü çocuğun saçları traş edilir ve saçları ağirlığınca altın veya gümüş sadaka verilip kurbanı kesilir. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesine kâil olanlar da vardır. Kurbana elverişli olan her hayvan akikaya da elverir.

Image by Jakob Cotton

Nafile kurban

Kurban kelimesi arapça yakınlaşmak manası olan "kurb" kelimesinden gelir. Nafile kurban ise Kurban Bayramı dışındaki zamanlarda sırf Allah'a yakınlık için kesilen kurbana denir.

Image by Marcelo Leal

Şifa kurbanı

İnsan, zaman zaman belirli sıkıntılara sabretmek durumunda kalabilir. Sıkıntıya sabır ise kulu, Cenâb-ı Hakk'a yakınlaştırır. Çünkü Allah-ü Teâla, ayet-i kerimede, "Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." buyurmaktadır. Tüm bu maddi ve manevi hastalıklardan eminde olmak için kestirdiğimiz kurbana şifa kurbanı denir. Cenâb-I Hak'tan istediğimiz şifaya, kurbanı vesile kılmakta birçok manevi fayda vardır.

Image by Martin Bisof

Şükür Kurbanı

Herhangi bir vesileyle Allah'a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır.

Image by Sean Thoman

Vacib Kurban

Nisap miktarı mala malik olan her müslümanın, Allahü Teala’ya yakınlık için, ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden kestiği kurbana denir.

bottom of page