top of page
Sheeps in a meadow on green grass at sunset. Portrait of sheep. Flock of sheep grazing in

nafile kurban

Kurbanı seçin

Online ödeme

£120

Mesaj

Kurbanınız kesildikten sonra size mesaj gönderilecektir ve iki rekat şükür namazı kılabilirsiniz.

Image by Rolf Schmidbauer

Bağışınız değerini %25 oranında arttırmak istermisiniz?

Ödeme sayfasında giftaid seçeneğini seçebilirsiniz. Size ekstra bir maliyet yoktur.

Birleşik Krallık vergi mükellefiyim ve ilgili vergi yılında tüm bağışlarım üzerinden talep edilen Hediye Yardımı tutarından daha az Gelir ve/veya Sermaye Kazançları Vergisi ödersem, her türlü farkı ödemenin benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum. Hediye Yardımı'nın hayır programlarımızın yanı sıra idari masrafları da karşılayacağını anlıyorum.

Nafile kurban

Kurban kelimesi arapça yakınlaşmak manası olan "kurb" kelimesinden gelir. Nafile kurban ise Kurban Bayramı dışındaki zamanlarda sırf Allah'a yakınlık için kesilen kurbana denir.

Nafile Kurbanın Şartları

Vacip kurban olarak kesilen her kurban nafile olarakta kesilebilmektedir. Hatta bazı fiziksel şartları uymadığı için bayram günlerinde kesilemeyen hayvanlar nafile kurban olarak kesilebilmektedir. Nafile kurbanlar kişilerin kendi imkanları ölçüsünde isteğe bağlı olarak kesilen kurbanlardır. Kişilerin nafile kurban kesmeleri kendileri için bir gereklilik değildir. Kesen kimseler için sevaba nail olmaları ve Hazreti Allaha yakınlık elde etmeleri ümit edilir fakat kesemeyenler için bir mesuliyeti olmaz.

Nafile Kurban Niçin Kesilir?

Nafile kurbanlar kişilerin kendi hususi niyetleri üzere kesilir. Ulaşılması istenen bir duruma varıldığı yada elde edilen bir güzellik için şükür kurbanı , hastalıklardan muhafaza için şifa kurbanı , yeni doğan çocuklar için akika kurbanı ve kişilerin kendilerine özel niyetleri için nafile kurbanlar kesilebilmektedir.

Nafile Kurbanı Kimler Yiyebilir?

Nafile kurbanı kesen kişi ailesi ve sair insanlar yiyebilir. Bununla beraber güzel olanı tasadduk etmesidir. Bunun da en faziletli olanı Kuran-ı Kerim talebelerine ikram etmektir. Zira Rasululah Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde “Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.” Bu takdirde de tasadduk etmenin en güzel mertebesi; en hayırlı kimseler olan Kuran-ı Kerim talebelerine, yapılan tasadduktur.

Nafile Kurbanda Vekalet

Kurbanı kişinin bizzat kendsinin kesmesi faziletli görülmüştür. Fakat kişi buna güç yetiremiyorsa veya kendi göremeyeceği başka bir yerde kestiripde hibe etmek isterse kurbanı kestirecek olan kişi, kurbanı kesecek kimselere kurbanı almak, aldırmak, kesmek, kestirmek ve hisselendirmek üzere vazifelendirir ve kurbanlar besmele ile kurban sahibi adına kesilir.

Kesilmiş Kurbanlarınız kimlere ulaştırılıyor

Kurbanlarınızı teslim edeceğimiz öğrencilerimiz, Kur'an ilimlerini öğrenmekte ve özel bir müfredat takibi ile “İE Metodu”ndan mezun olmaktadırlar. Öğrencilerimizin dini ve ahlaki değerlerine bağlı, seçkin bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. Öğrencimiz alacağı eğitimle hayatını Allah'ın kitabına hizmete adayabilir. Öğrencilerimiz kendilerine uygun gördükleri mesleği seçerek toplumda örnek bir Müslüman olarak yaşamlarına devam edebilirler. Kur'an talebesinin eğitim almasına yardımcı olmak da Sadaka-i Ceriye'dir.

Kurban; Kurbanlık hayvanların Allah rızası için ibadet niyetiyle kesilmesidir.

Nafile Kurban Kesmenin Fazileti

Kurban kesmenin maddi ve manevi olmak üzere birçok fazileti vardır. Kurban kesmek evvela Hazreti Allah'a yakınlık için yapılan bir ibadettir. İnsanlık için en büyük kazanç Hazreti Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmektir. Kurban ibadeti bunun için yapılan pek büyük bir ibadettir. İnsanlık açısından baktığımızda da kurban ibadetinde paylaşmak ön plana çıkmaktadır. Paylaşmak ise kişisel farkların olmadığı zengin ile fakirin kaynaştığı toplumsal birlik ve beraberliğin sağlandığı bir toplum modelini temin etmektedir.

bottom of page