top of page

Tesbih Namazı Nedir?

Tesbîh namazı tevbenin, istiğfârın en büyüğü ve bütün vücutla yapılanıdır.


Hazret-i Resûlü Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) muhterem amcaları Hazret-i Abbas’a (r.a.) şöyle buyurmuşlar:

“Ey amca, sana on haslet haber vermekle ikrâm etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günâhının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hata ile ve kasden (bilerek) yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve âşikâr olanı mağfiret edilmiş, bağışlanmış olsun... Gücün yeterse bu tesbih namazını her gün kıl. Her gün kılamazsan ayda bir kere kıl. Onu da yapamazsan senede bir, onu da yapamazsan ömründe bir kere kıl.”

Tesbîh Namazının Kılınışı


Tesbîh namazı 4 rek’attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur.Bu tesbîh, namaz içinde şöyle okunur:


15 Kere Sübhâneke’den sonra (Fâtiha’dan önce),

10 Kere Zamm-ı sûreden sonra,

10 Kere Rükûda,

10 Kere Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede),

10 Kere Birinci secdede,

10 Kere İki secde arasındaki oturmada (celsede),

10 Kere İkinci secdede,


Birinci rek’atte okunan tesbihlerin adedi 75’tir. İkinci rek’atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. İkinci rek’atten sonra oturulduğunda “Ettahiyyâtü”den sonra “Allâhümme salli ve Allâhümme bârik”, üçüncü rek’at için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke” okunur. Üçüncü ve dördüncü rek’atler de ilk iki rek’at gibi kılınır.


Tesbih namazı, kılınması teşvik edilmiş bir namazdır. Bunu alışkanlık haline getirmek müstehaptır. Kılmasını bilmeyenlerin de istifâde etmesi maksadı ile cemâatle de kılınabilir.


Cemâatle kılınırsa imam olacak kimse bu namazı kılmayı evvela nezreder ve namazı kıldırırken tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemâat ise dinler.

12 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page