top of page
Sheeps in a meadow on green grass at sunset. Portrait of sheep. Flock of sheep grazing in

Vacip Kurban

Image by Rolf Schmidbauer

Bağışınız değerini %25 oranında arttırmak istermisiniz?

Ödeme sayfasında giftaid seçeneğini seçebilirsiniz. Size ekstra bir maliyet yoktur.

Birleşik Krallık vergi mükellefiyim ve ilgili vergi yılında tüm bağışlarım üzerinden talep edilen Hediye Yardımı tutarından daha az Gelir ve/veya Sermaye Kazançları Vergisi ödersem, her türlü farkı ödemenin benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum. Hediye Yardımı'nın hayır programlarımızın yanı sıra idari masrafları da karşılayacağını anlıyorum.

Vacip Kurban

Nisap miktarı mala malik olan her müslümanın, Allahü Teala’ya yakınlık için, ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden kestiği kurbana denir.

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci, on ikinci gecelerinde kurban olma şartlarını ve sebeplerini taşıyan, ibadet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen deve, manda, sığır, koyun ve keçi gibi beş nevi hayvana kurban denir.

Zarûrî ve aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından sonra nisâb miktarı malı olan her Müslümanın senede bir kere Kurban Bayramı günlerinden birinde kurban kesmesi vaciptir. Birinci gün kesmek efdaldir.

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• “Kurban Bayramı günü, Allâhü Teâlâ indinde, günlerin en büyüklerindendir.”
• “Kurban kesiniz ve ona iyi muâmele ediniz. Muhakkak bir kimse kurbanını alır, onu kıbleye çevirip keserse, kıyamet gününde o kurbanın kanı ve tüyü, onu koruyan iki kale olur. Muhakkak kurbanın kanı, Hz. Allâh’ın muhafazasında toprağa düşer. (Kurban keserek) azıcık bir infâk (yani Allah rızası için harcama) sebebiyle çok mükâfata nâil olursunuz.”
• “Kim, Kurban Bayramı gününde kesmek için kurbanına yaklaşırsa, Allâhü Teâlâ’nın rahmeti de cennette ona yaklaşır. Kurbanını kestiği zaman, kanından akan ilk damla ile birlikte Hz. Allah, onu mağfiret eder. Allâhü Teâlâ, o kurbanı kıyamet gününde (kabirden) mahşere kadar onun için binek kılar, (kurbanın) derisi ve her kılı adedince ona sevap ihsân eder.”
Gücü yeten kimsenin, Allâh’ın rızasına ve şefaate nâil olmak niyetiyle Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri için bir kurban kesmesi menduptur.

Aliyyü’l-Murtezâ (k.v.) biri kendisi için, biri Resûl-i Ekrem Efendimiz için olmak üzere iki koç kurban eder ve ‘Resûlullah (s.a.v.), zât-ı şerîfleri için kurban kesmeyi bana vasiyet buyurdular.’ derdi.

bottom of page