top of page

KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 16 Haziran 2024 Pazar

Güncelleme tarihi: 3 gün önce

Suleymaniye Câmii Bayram Namazı 16 Haziran 2024 Pazar. BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
04:00 Sabah Namazı
04:20 Yasin-i Şerif Tilaveti
04:40 Vaaz
05:50 1.Bayram Namazı
07:00 2.Bayram Namazı
08:00 3.Bayram Namazı (sonuncu)
Hz Allah ﷻ Kesmiş olduğumuz kurbanları, ibadetlerimizi ve amellerimizi kabul etsin ve daha nice Bayramlara sıhhat ve afiyette ulaşmayı nasip etsin. Amin.

Bölgedeki trafiği ve araç yoğunluğu en aza indirmek için lütfen aileniz/arkadaşlarınızla birlikte seyahat etmeye çalışın veya toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışın veya mümkünse yürümeye çalışın.

🚉 Yakındaki Yerüstü istasyonları Haggerston ve Hoxton'dur.

🚍 Otobüsler: 149, 242 ve 394.


Yolculuğunuzu planlamak için Tfl Journey planlayıcıyı da kullanabilirsiniz.


Araç Park Bilgisi

Pazar gunu bircok sokakta park etmek serbestir. Kingsland Road ana caddede Tek kirmizi cizgilere saat 07:00 ye kadar park edebilirsiniz. Tabelalari lutfen kontrol ediniz park etmeden once.


BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?


Bayram namazının her iki rekâtindeki üçer adet fazla tekbîre “zevâid tekbîrleri” denir. Vacip olan bu tekbîrler, birinci rekâtte kırâatten önce, ikinci rekâtte kırâatten sonra alınır. Bayram namazı şöyle kılınır:


“Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum hâzır olan imama” diye kalben niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek imam ile beraber iftitâh tekbîri alındıktan sonra eller bağlanır.


“Sübhâneke”den sonra imam sesli, cemaat sessiz “Allâhü Ekber” diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlara salar; yine elleri kaldırarak ikinci tekbîri alır ve ellerini yanlara salar; üçüncü tekbîr alınınca eller bağlanır. İmam, açıktan Fâtiha-i Şerîfe ve zammı sûre (bir sûre veya en az üç âyet) okur, cemaat dinler. Rükû ve secdeden sonra da ikinci rekâte kalkılır.


İkinci rekâtte imam, önce Fâtiha-i şerîfe sonra zammı sûre okur. Sonra birinci rekâtin başında alınan tekbîrler, bu defa kırâatin sonunda üç defa alınır ve eller hep yanlara salınır, dördüncü tekbîr ile rükûa gidilir ve namaz tamamlanır.


Cuma namazında, hutbe namazdan evvel okunur, bayram namazlarında ise namazı müteâkip hutbe okunur. Hutbeye, tekbîr ile başlanır, cemaat de bu tekbîrlere hafif sesle iştirâk eder.


KURBAN KESEMEYENLER NE YAPMALIDIR?


Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsait olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra iki rekâtte bir selam vererek altı rekât namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir:


“Yâ Rabbi! Âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzurunda yere sererek kurban ediyorum, beni de kurban kesenler meyânına kabul eyle.”


1. rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 İnnâ enzelnâhü...,


2. rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 İnnâ a’taynâ...,


3. rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn...,


4. rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf,


5. rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Felak Sûresi,


6. rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Nâs Sûresi okunur. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)


27 Haziran 2023 Fazilet Takvimi

 

KURBAN BAYRAMI GÜNÜ MÜSTEHÂB OLANLAR


1) Bayram sabahı erken kalkmak.


2) Misvak kullanmak.


3) Gusletmek (boy abdesti almak).


4) Güzel koku sürünmek.


5) Temiz ve helâl elbise giymek.


6)Kurban Bayramı’nda imsâk vaktinden bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi bir şey yiyip içmemek.


7) İlk yediğinin, kurban eti olması için yemeği bayram namazından sonra yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kurbanın ciğerinden yerlerdi.


8) Mümkünse namaza yürüyerek gitmek.


9) Namazdan sonra eve başka bir yoldan dönmek.


10) Neşeli olmak.


11) Çok sadaka vermek.


12) “Tekabbelallâhü minnâ ve minküm” (Allah, bizden ve sizden kabul buyursun.) diyerek Müslümanlara, akraba, komşu ve sevdiklerine dua etmek ve onlarla musâfaha etmek.


13) Kurban Bayramı namazına giderken, sesli tekbîr getirmek.


KURBAN KESTİKTEN SONRA NE YAPILIR?


Kurban kesildikten sonra 2 rekât teşekkür namazı kılınır. Fâtiha-i şerîfe’den sonra birinci rekâtte 1 Kevser Sûresi (İnnâ a‘taynâ...), ikinci rekâtte 1 İhlâs Sûresi (Kul hüvallâhü ehad...) okunur.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:


“Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rekât namaz kılın. Müslümanlardan hangisi bu iki rekât namazı kılıp Allâhü Teâlâ’dan bir şey isterse, Allâhü Teâlâ, o kimseye elbette istediği şeyi verir.”


Namazdan sonra: “Yâ Rabbi! Bu kurban sendendir, sanadır ve senin rızan içindir. Lütfunla ve kereminle Halîl’in İbrâhim aleyhisselâm ve İsmâîl aleyhisselâm’dan ve Habîb’in Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem’den kabul ettiğin gibi fazlın, lütfun ve kereminle şu âciz kulundan da kabul et; yâ Ekrame’l-Ekramîn!..” diye dua edilir, din ve dünya saadeti istenir.


25 Haziran 2023 Fazilet Takvimi


 

TEŞRÎK TEKBÎRİ


İbrahim aleyhisselâm, oğlu Hazret-i İsmail’i kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâîl aleyhisselâm; “Allâhü ekber, Allâhü ekber” dedi.


İbrahim aleyhisselâm bu tekbîri işitince, “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” buyurdu.


İsmail aleyhisselâm da “Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu.


Teşrîk tekbîri, teşrîk günlerinde alınan tekbîr demektir. Mükellef olan her Müslümana vaciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz...” meâlindeki 203. âyet-i kerîmesi, teşrîk tekbîrine işaret etmektedir.


Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arefe’dir.


Arefe günü sabah namazından başlayarak beş gün; Zilhicce’nin 13’üncü, yani bayramın dördüncü günü ikindi namazı dâhil -yirmi üç vakitte- her farz namazın arkasından “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.” diye tekbîr getirilir.


Farzı kılıp sol tarafa selam verildikten sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan tekbîr getirmek lâzımdır.


Teşrîk tekbîrini; münferid (namazını yalnız kılan), imam, cemaat, mukîm, müsâfir, kadın-erkek herkes okur.


AREFE VE BAYRAM GECELERİNİ İHYÂ


Arefe ve bayram gecelerinde, mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapılır ve Tesbîh Namazı kılınır. (Hatm-i İstiğfâr, 1001 defa “Estağfirullâhe’l-Azîm ve etûbü ileyk” okumaktır.) (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)


26 Haziran 2023 Fazilet Takvimi


 

ZİLHİCCE AYI VE KURBAN BAYRAMI


Hicrî senenin on ikinci ve son ayı Zilhicce’dir. Zilhicce, Eşhüru Hurum (haram aylar)dan biridir. Hac ibadeti, bu ay içerisinde yapıldığı için bu aya, hac sahibi manasına gelen zilhicce denilmiştir.


Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramıdır. Bu gün, Cenâb-ı Hakk’a yakınlık niyetiyle kurban kesilen gündür.


Bu gün, müminler için sevinç günüdür. Çünkü Allâhü Teâlâ’nın bir emri olan hac ibadeti, bir gün önce yerine getirilmiştir.


Arefe günü Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Arafat’ta vakfede iken, “…İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a râzı oldum...” meâlindeki, Mâide Sûresi’nin 3. âyet-i celîlesi nâzil olmuştur. Bu İlâhî müjde, Ka‘bü’l-Ahbâr’ın bile Müslüman olmadan önce dikkatini çekmiş ve Hazret-i Ömer’e (r.a.): “Ey Müminlerin Emiri! Sizin Kitab’ınızda okumakta olduğunuz bir âyet var ki biz Yahûdîler’e nâzil olsaydı, o gün bayram yapardık.” demiş. Hazret-i Ömer, “Hangi âyet-i kerîme?” diye sorunca Ka‘bü’l-Ahbâr, bu âyet-i kerîmeyi okumuş, Hazret-i Ömer (r.a.) da ona, “Biz, onun nâzil olduğu günü de yeri de hakkıyla bilir ve kıymetini takdir ederiz ki o, cumaya denk gelen Arefe gününde ve Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) vakfede bulunduğu sırada nâzil olmuştur.” cevabını vermiştir.

142 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page