top of page

RAMAZAN BAYRAMI 10 NISAN 2024 ÇARŞAMBA

Güncelleme tarihi: 2 gün önce

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “(Allâhü Teâlâ’nın rızâsını ümit ederek) mümin kardeşini ziyaret eden kişi, dönünceye kadar Cennet bahçelerine girmiş (gibi) olur.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)
Suleymaniye Câmii Bayram Namazı 10 Nisan 2024 Çarşamba.
05:30 Sabah Namazı
05:45 Yasin-i Şerif Tilaveti
06:00 Vaaz
07:05 1.Bayram Namazı
08:15 2.Bayram Namazı
09:15 3.Bayram Namazı 09:00 (sonuncu)
Hz Allah ﷻ tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi ve amellerimizi kabul etsin ve daha nice Ramazanlara sağlıkla ulaşmayı nasip etsin. Amin.

Bölgedeki trafiği ve araç yoğunluğu en aza indirmek için lütfen aileniz/arkadaşlarınızla birlikte seyahat etmeye çalışın veya toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışın veya mümkünse yürümeye çalışın.

🚉 Yakındaki Yerüstü istasyonları Haggerston ve Hoxton'dur.

🚍 Otobüsler: 149, 242 ve 394.


Yolculuğunuzu planlamak için Tfl Journey planlayıcıyı da kullanabilirsiniz.


Araç Park Bilgisi


10 Nisan 2024 Çarşamba sabah saat 06:00'dan 11:00'e kadar aşağıdaki sokaklar için park cezası uygulanmayacaktır. Bayram namazı süresince aşağıdaki sokaklara park etmekte serbestsiniz.

  • Downham Road

  •  Lee Street

  • Steen Street

  • Arbutus Street

  • Acton Mews

  • Laburnham Street

  • Philip Street

  • Orsman Street

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?


Bayram namazının her iki rekâtindeki alınan üçer adet ilave tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vacip olan bu tekbirler, birinci rekâtte, kırâatten önce, ikinci rekâtte, kırâatten sonra alınır.


Bayram namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye kalben niyet edip “Allâhü Ekber” diyerek, imam ile beraber iftitâh tekbiri alınır. Sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra imam sesli, cemaat sessiz “Allâhü Ekber” diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlara salar; yine elleri kaldırarak ikinci tekbiri alır ve ellerini yanlara salar; üçüncü tekbir alınınca eller bağlanır. İmam açıktan Fâtiha-i şerîfe ve zammı sûre (bir sûre veya en az üç âyet) okur, cemaat dinler. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekâte kalkılır.


İkinci rekâtte imam, önce Fâtiha-i şerîfe sonra zammı sûre okur. Sonra birinci rekâtin başında alınan tekbirler, bu defa kırâatin sonunda üç defa alınır ve eller hep yanlara salınır, dördüncü tekbir ile rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.


Hutbe, cuma namazında, namazdan evvel, bayram namazlarında ise namazı müteâkip okunur. Hutbeye tekbir ile başlanır, cemaat de bu tekbirlere hafifçe iştirâk eder.


BAYRAM GECELERİNİ İHYÂ


Bayram gecelerinde mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapılır ve Tesbîh Namazı kılınır. (Hatm-i İstiğfâr, 1001 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” okumaktır.) (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)20 Nisan 2023 
Fazilet Takvimi

RAMAZAN BAYRAMI SEVİNÇ GÜNÜDÜR


Hicretin ikinci senesi Şâbân-ı şerîf ayında, Ramazân-ı şerîf orucu farz kılınmış, Ramazân-ı şerîf ayı girince oruç tutulmuş ve ardından Şevvâl ayının 1. günü de bayram olarak idrâk edilmiştir.


Ramazan bayramına, Arapça’da “îdü’l-fıtr” denilir. “Îd” bayram demektir. Sonuna “fıtr” kelimesinin ilave olunması ise o gün iftar edilmesi yani bir aydır tutulan orucun o gün son bulması sebebiyledir.


Bayram günü oruç tutulmaz. Müslümanlar, güzel güzel giyinirler, birbirlerine karşı sürûr (sevinç) ve mutluluklarını gösterirler, birbirlerini ziyaret ederek tebrik ederler.


Zira İslâm binası, kelime-i şehâdet, namaz, oruç, hac ve zekâttan müteşekkildir. Kelime-i şehâdet, diğer dört ibadetin kendisine dayandığı yüksek bir çatı gibidir. Binâenaleyh bu ibadetlerin, hakkıyla yerine getirilmesi, iman ve tevhîd binasının sağlamlaştırılması demektir.


Orucunu tutan; dinin esası, çatısı olan kelime-i tevhîdi, kuvvetli bir destek ile sağlamlaştıran bir Müslüman’ın elbette bu günde sevinmesi hakkıdır.


İşte Ramazân-ı şerîfte, Allâhü Teâlâ’nın emrine itaatle orucunu tutmuş olan Müslümanlar, nâil oldukları bu hayırlı muvaffakiyet sebebiyle kalplerinde bir sürûr hissederler. O manevî sürûru göstermek için de bayram günü güzel elbiseler giyinir, diğer mümin kardeşlerini, “Cenâb-ı Hak, daha nice hayırlı bayramlarla müşerref olmayı nasip eylesin.” gibi dualarla tebrik ederler, birçok seneler yine böyle oruç tutabilmeye muvaffak kılınmalarını temennî ederler. 

21 Nisan 2023 
Fazilet TakvimiDİN KARDEŞİNİ ZİYARET ETMENİN FAZİLETİ


Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: “Allah rızâsı için, isteyerek ve özleyerek bir Müslüman kardeşini ziyarete giden her kimsenin ardından bir melek: ‘Sen de güzelsin, ziyaretin de güzel. Cennet de güzel bir yer olarak senin için hazırlanmıştır!’ diye seslenir.”


Yine diğer bir hadîs-i şerîfte bildirildiği üzere, bir din kardeşini sırf Allah rızâsı için sevdiğinden dolayı ziyaret eden kimseye, bir melek şöyle hitap eder:

“Ben, Allâhü Teâlâ’nın sana gönderdiği bir vazifeliyim. Malumun olsun ki nasıl sen, o kardeşini seviyorsan Allâhü Teâlâ da seni sevmektedir.”


Müslüman, din kardeşlerini Allah rızâsı için ziyaret etmeye niyetlenmeli, onların hâllerini yoklamalıdır. Çünkü ziyaretçi, ziyaretinden iki fayda elde eder:


1. Ziyareti sebebiyle âhiretteki sevabı tam olur. Selef-i sâlihîn derlerdi ki: “Bir kimse din kardeşini ziyaret ettiğinde, gökteki bütün melekler, o kimseyi, benzeri görülmemiş sûrette selamlayıp duada bulunurlar.”

2. Din kardeşiyle ülfet ve muhabbet lezzetini alır.

Evliyâdan Utbetü’l-Gulâm Hazretleri, şehirden çıkıp ıssız yerlere gider, oralarda devamlı ibadet ve zikirle meşgul olurdu. Cuma günü olunca Basra şehrinde cuma namazını kılıp namazdan sonra din kardeşleriyle selamlaşır, onlarla görüşüp sohbet ederdi.


Tâbiîn’den Âmir bin Kays (rah.) dedi ki: “Basra’ya şu sebeplerden dolayı hasret duyuyorum: Müezzinlerine icâbet ederim, hicrânımı dindiririm, çünkü orada din kardeşlerim var, ayrıca orası benim vatanımdır.”


Hadîs âlimi Firyâbî (rah.) anlattı: “Vekî’ bin Cerrâh (rah.), umreye giderken Beytülmakdis’te yanıma geldi. Bana, ‘Yolum, aslında senin yanından geçmiyordu. Ama sırf seni ziyaret etmek ve sana misafir olmak istedim.’ dedi. Bir gece müsafirim oldu. Abdullah bin Mübârek Hazretleri de umre için yola çıktığında Beytülmakdis’de üç gün müsâfirim oldu. Kendisinden on gün kalmasını istedim de ‘Olmaz, müsafirlik üç gündür.’ dedi.”


10 Nisan 2024 
Fazilet Takvimi


قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُودُوا الْمَرْضَى وَمُرُوهُمْ فَلْيَدْعُوا لَكُمْ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيضِ مُسْتَجَابَةٌ وَذَنْبَهُ مَغْفُورٌ. (طس)
Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Hastaları ziyaret edin ve sizin için dua etmelerini isteyin. Çünkü hastanın duası makbuldür ve günahı da affolunmuştur.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat)

HASTA ZİYARETİNDE NE YAPILIR?


Hasta ziyaretinde hastanın hatırını hoş edip kalbine kuvvet vermek, Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetidir.


Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahü anh’in rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki: “Bir hastanın yanına girdiğiniz vakit onu, ölüm hakkında rahatlatınız. Çünkü bu, onun gönlüne hoş gelir.”


Bu hadîs-i şerîfteki rahatlatmaktan maksat, hastanın hatırını hoş edecek sözler söylemektir. Yani, “Sende ölüm alâmeti yoktur. Hastalık, günahlara keffârettir, ecir sebebi ve fazilettir” gibi sözler söylemelidir. Müminler, bu gibi sözlerden sevinirler, memnun olurlar.


Bu hadîs-i şerîfte ayrıca pek kuvvetli ilaca işaret vardır. Çünkü hastanın hatırını hoş edip kalbini kuvvetlendirmek gibi faydalı bir ilaç olamaz. Bununla vücudun harareti yükselip hastalığın atlatılmasına yardımcı olunur ve hastada bir miktar hafiflik hâsıl olur.


Fahr-i Âlem sallallâhü aleyhi ve sellem Hazretleri hastalara, “Rahatsızlığın ne? Hâlin nasıl? Gönlün ne ister?” diye suâl ederlerdi. Eğer hasta, bir şey isterse ve istediği şeyin hastaya zararı da yoksa onu verirlerdi.


Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem mübarek elini hastanın alnına koyar ve dua ederler ve hastalığına faydalı olan bazı tavsiyelerde bulunurlardı.


Bazen de: “Merak etme, inşâallâh bu hastalığın, senin hakkında (günahlardan) temizlenmene vesile olur.” veya “Hakkında keffâret ve temizlenme olur.” buyururlardı.


Hazret-i Âişe (r. anhâ) vâlidemizden şöyle rivâyet edilmiştir: “Fahr-i Kâinat sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem, hasta ziyaretine gittiğinde mübarek elini hastanın ağrıyan yerine koyar, ‘Bismillah’ derdi.”


11 Nisan 2024 
Fazilet Takvimi515 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORUÇ

Commentaires


bottom of page