top of page

RAMAZAN BAYRAMI VE NAMAZ SAATLERİ

Güncelleme tarihi: 21 NisSuleymaniye Câmii Bayram Namazı 21 Nisan 2023 Cuma. BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
05:00 Sabah Namazı
05:30 Yasin-i Şerif Tilaveti
06:00 Vaaz
07:00 1.Bayram Namazı
08:00 2.Bayram Namazı
09:00 3.Bayram Namazı 09:00 (sonuncu)
Hz Allah ﷻ oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve amellerimizi kabul etsin ve daha nice Ramazanlara sağlıkla ulaşmayı nasip etsin. Amin.

Bölgedeki trafiği ve araç yoğunluğu en aza indirmek için lütfen aileniz/arkadaşlarınızla birlikte seyahat etmeye çalışın veya toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışın veya mümkünse yürümeye çalışın.

🚉 Yakındaki Yerüstü istasyonları Haggerston ve Hoxton'dur.

🚍 Otobüsler: 149, 242 ve 394.


Yolculuğunuzu planlamak için Tfl Journey planlayıcıyı da kullanabilirsiniz.


Araç Park Bilgisi


21 Nisan 2023 Cuma günü ve 22 Nisan Cumartesi sabah saat 06:00'dan gece 23:00'e kadar aşağıdaki sokaklar için park cezası uygulanmayacaktır. Bayram namazı süresince aşağıdaki sokaklara park etmekte serbestsiniz.

  • Downham Road

  • Lee Street

  • Steen Street

  • Arbutus Street

  • Acton Mews

  • Laburnham Street

  • Philip Street

  • Orsman Street

TEK VEYA ÇİFT SARI VEYA KIRMIZI ÇİZGİLERE, OTOBÜS DURAKLARINA, ESTATE PARK YERLERİNE VEYA KALDIRIMLARA PARK YAPAN ARAÇLAR İÇİN CEZA UYGULANABİLİR.BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?


Bayram namazının her iki rekâtindeki alınan üçer adet ilave tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vacip olan bu tekbirler, birinci rekâtte, kırâatten önce, ikinci rekâtte, kırâatten sonra alınır.


Bayram namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye kalben niyet edip “Allâhü Ekber” diyerek, imam ile beraber iftitâh tekbiri alınır. Sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra imam sesli, cemaat sessiz “Allâhü Ekber” diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlara salar; yine elleri kaldırarak ikinci tekbiri alır ve ellerini yanlara salar; üçüncü tekbir alınınca eller bağlanır. İmam açıktan Fâtiha-i şerîfe ve zammı sûre (bir sûre veya en az üç âyet) okur, cemaat dinler. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekâte kalkılır.


İkinci rekâtte imam, önce Fâtiha-i şerîfe sonra zammı sûre okur. Sonra birinci rekâtin başında alınan tekbirler, bu defa kırâatin sonunda üç defa alınır ve eller hep yanlara salınır, dördüncü tekbir ile rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.


Hutbe, cuma namazında, namazdan evvel, bayram namazlarında ise namazı müteâkip okunur. Hutbeye tekbir ile başlanır, cemaat de bu tekbirlere hafifçe iştirâk eder.


BAYRAM GECELERİNİ İHYÂ


Bayram gecelerinde mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapılır ve Tesbîh Namazı kılınır. (Hatm-i İstiğfâr, 1001 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” okumaktır.) (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)


20 Nisan 2023 
Fazilet Takvimi

RAMAZAN BAYRAMI SEVİNÇ GÜNÜDÜR


Hicretin ikinci senesi Şâbân-ı şerîf ayında, Ramazân-ı şerîf orucu farz kılınmış, Ramazân-ı şerîf ayı girince oruç tutulmuş ve ardından Şevvâl ayının 1. günü de bayram olarak idrâk edilmiştir.


Ramazan bayramına, Arapça’da “îdü’l-fıtr” denilir. “Îd” bayram demektir. Sonuna “fıtr” kelimesinin ilave olunması ise o gün iftar edilmesi yani bir aydır tutulan orucun o gün son bulması sebebiyledir.


Bayram günü oruç tutulmaz. Müslümanlar, güzel güzel giyinirler, birbirlerine karşı sürûr (sevinç) ve mutluluklarını gösterirler, birbirlerini ziyaret ederek tebrik ederler.


Zira İslâm binası, kelime-i şehâdet, namaz, oruç, hac ve zekâttan müteşekkildir. Kelime-i şehâdet, diğer dört ibadetin kendisine dayandığı yüksek bir çatı gibidir. Binâenaleyh bu ibadetlerin, hakkıyla yerine getirilmesi, iman ve tevhîd binasının sağlamlaştırılması demektir.


Orucunu tutan; dinin esası, çatısı olan kelime-i tevhîdi, kuvvetli bir destek ile sağlamlaştıran bir Müslüman’ın elbette bu günde sevinmesi hakkıdır.


İşte Ramazân-ı şerîfte, Allâhü Teâlâ’nın emrine itaatle orucunu tutmuş olan Müslümanlar, nâil oldukları bu hayırlı muvaffakiyet sebebiyle kalplerinde bir sürûr hissederler. O manevî sürûru göstermek için de bayram günü güzel elbiseler giyinir, diğer mümin kardeşlerini, “Cenâb-ı Hak, daha nice hayırlı bayramlarla müşerref olmayı nasip eylesin.” gibi dualarla tebrik ederler, birçok seneler yine böyle oruç tutabilmeye muvaffak kılınmalarını temennî ederler. 

21 Nisan 2023 
Fazilet Takvimi

255 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page